Teme pentru clasa a X-a G

Fişa de lucru nr.1

A

B

C

D

E

F

1 Nr. Crt Nume ţară Populaţie în anul 2000 Populaţie în anul 2005 Populaţie în anul 2010 Anul cu cea mai mare populaţie
2 1 România 22000000 21000000 19672951 2000
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie pentru a completa cu date coloana F.
 6. Trasaţi marginea exterioară a tabelului cu linie roşie, punctată.
 7. In G1 folosiţi o funcţie pentru a calcula cea mai mare valoare din domeniul C2.E2.
 8. Scrieţi enunţul fişei de lucru în foaia de calcul etichetată cu Enunt şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu Rezolvare.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.2

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1 NR. CRT Nume librărie Număr cărţi beletristică Valoare cărţi beletristică Număr cărţi de specialitate Valoare cărţi de specialitate Număr cărţi din librărie Valoare cărţi din librărie
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E, F pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana G.
 6. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana H.
 7. Ascundeţi coloanele D, F,G.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu E1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu R1.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.3

 

A

B

C

D

E

1 NR. CRT Nume oraş Număr locuitori Numărmedici Numărul pacienţilor în medie la un medic
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D  pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Vizualizaţi situaţia pentru în vederea listării şi adaugaţi în antet data calendaristică curentă iar in subsol  textul “Verificare sumativă”.
 7. Evidenţiaţi cu culoare roşie cele mai mari 3 valori din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 4

A B C D E F
1 Nr. Crt Nume ţară Populaţie în anul 2000 Populaţie în anul 2005 Populaţie în anul 2010 Anul cu cea mai mare populaţie
2 1 România 22000000 21000000 19672951 2000
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E, F pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana F.
 6. Trasaţi marginea exterioară a tabelului cu linie roşie, punctată.
 7. Evidenţiaţi, folosind culoarea roşie, primele 3 cele mai mari valori  din coloana C.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.5

  A B C D E F G H
1 NR. CRT Nume librărie Număr cărţi beletristică Valoare cărţi beletristică Număr cărţi de specialitate Valoare cărţi de specialitate Număr cărţi din librărie Valoare cărţi din librărie
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E, F pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana G.
 6. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana H.
 7. Sortaţi datele din tabel în ordinea crescătoare a valorilor cărţilor de beletristică.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 

Nr. Crt.

Disciplina

Candidati inscrisi

Candidati reusiti

Din care cu note

Numar candidati neprezentati

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi un nou registru de calcul.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, E, F,G,H ,I,J pentru 5 linii.
 4. In coloana A introduceţi valori folosind numerotarea automată.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D, dacă cei respinşi au media sub 6 .
 6. Folosiţi o formulă pentru a completa cu date coloana K.
 7. Sortaţi datele din tabel în ordinea alfabetică a numelor disciplinelor .
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu b1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu b2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 7

A B C D E F
Nr. Crt Nume elev Nota 1 Nota 2 Nota 3 Media
1 Popescu Ion 10 8  0 Nu se poate calcula
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi  capul de tabel, pe linia 1, după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa coloana F  cu media aritmetică a notelor dacă sunt valori introduse pentru toate cele trei note sau textul  “Nu se poate calcula” în caz contrar.
 6. Formataţi celulele din domeniul A1.F1 astfel încât textul să fie roşu şi fundalul gri.
 7. Evidenţiaţi, folosind culoarea roşie, primele 3 cele mai mari valori  din coloana C.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu F1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu F2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.8

A B C D E
1 NR. CRT Nume librărie Număr cărţi beletristică Număr cărţi de specialitate Număr cărţi din librărie
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Realizaţi un grafic numit Situaţie Librării care să compare numărul cărţilor de specialitate faţă de cele de beletristică.
 7. Evidenţiaţi cu culoare roşie cele mai mari 3 valori din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

Candidati inscrisi

Candidati reusiti

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D, dacă cei respinşi au media peste 6 .
 6. Coloraţi cu galben coloana cu notele de 10.
 7. Ascundeţi coloanele E,F,G,H,I,J.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 10

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Crt

Nume elev

Nota Geografie

Nota  Istorie

Nota Psihologie

Media

arie curriculară

2

1

Popescu Ion

10

8

 0

Nu se poate calcula

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi  capul de tabel, pe linia 1, după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa coloana F  cu media aritmetică a notelor dacă sunt valori introduse pentru toate cele trei note sau textul  “Nu se poate calcula” în caz contrar.
 6. Formataţi celulele din domeniul A1.F1 astfel încât textul să fie roşu şi fundalul gri.
 7. Realizaţi un grafic numit Situaţie XG care să compare rezultatele obţinute  la Geografie faţă de cele obţinute la Istorie.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu F1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu F2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 

Nr. Crt.

Disciplina

Candidati inscrisi

Candidati reusiti

Din care cu note

Numar candidati neprezentati

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D, dacă cei respinşi au media peste 6 .
 6. Folosiţi o formulă pentru a completa cu date coloana K.
 7. Ascundeţi coloanele E,F,G,H,I,J.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.12

A

B

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

MEDIA

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D.
 6. Coloraţi cu galben coloana cu notele de 10.
 7. Sortaţi în ordinea descrescătoare a mediei şi la aceeaşi medie în ordine alfabetică a denumirii disciplinei.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.13

A B C D E F
1 Nr. Crt Nume ţară Populaţie în anul 2000 Populaţie în anul 2005 Populaţie în anul 2010 Anul cu cea mai mica populaţie
2 1 România 22000000 21000000 19672951 2010
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie pentru a completa cu date coloana F.
 6. Denumiţi domeniul C2.E6 cu DATE şi folosiţi numele domeniului pentru a scrie în G1 valoarea cea mai mare a populaţiei din toate ţările din cei 3 ani..
 7. Evidenţiaţi cu culoarea roşie valorile mai mici decât 20000000 din anul 2005.
 8. Scrieţi enunţul fişei de lucru în foaia de calcul etichetată cu Enunt şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu Rezolvare.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.14

 

A

B

C

D

E

1 NR. CRT Nume librărie Valoare cărţi beletristică Valoare cărţi de specialitate Valoare cărţi din librărie
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, B, C,D pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Realizaţi un grafic numit „librărie” care să compare colanele C şi D.
 7. Ascundeţi coloanele C, D.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu E1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu R1.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.15

A

B

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

Candidati reusiti

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi un nou registru de calcul.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D,E, F,G,H ,I pentru 5 linii.
 4. In coloana A introduceţi valori folosind numerotarea automată.
 5. Realizaţi un grafic care să compare rezultatele, pe tranşe de medii obţinute de disciplinele completate pe liniile 3 şi 5  .
 6. Folosiţi o formulă pentru a completa cu date coloana D, dacă se consideră reuşiţi cei cu note mai mari sau egale cu 6..
 7. Sortaţi datele din tabel în ordinea alfabetică a numelor disciplinelor .
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu b1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu b2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 16

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Crt

Nume elev

Nota 1

Nota  2

Nota 3

Media

aritmetică

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi  capul de tabel, pe linia 1, după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa coloana F  cu media aritmetică a notelor.
 6. Formataţi celulele din domeniul A1.F1 astfel încât textul să fie roşu şi fundalul gri.
 7. Realizaţi un grafic numit Situaţie XG care să compare notele  obţinute  de elevii inregistraţi pe liniile 3 şi 5.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu F1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu F2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.17

  A B C D E
1 NR. CRT Nume produs Număr  bucăţi Preţ produs Valoarea produselor
2 1 caiet 10 1,5 15
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o formulă  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Vizualizaţi situaţia pentru în vederea listării şi adaugaţi în antet data calendaristică curentă iar in subsol  textul “Verificare sumativă”.
 7. Evidenţiaţi cu culoare roşie cele mai mari 3 valori din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.18

A

B

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

MEDIA

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D.
 6. Ascundeţi coloanele E, F,G,H,I,J.
 7. Sortaţi în ordinea descrescătoare a mediei şi la aceeaşi medie în ordine alfabetică a denumirii disciplinei.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.19

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Crt

CNP

Nume

Prenume

Anul nasterii

Nume  Prenume

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E folosind datele din coloana B.
 6. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana F folosind datele din coloanele C şi D.
 7. Formataţi capul de tabel setând culoarea  verde  pentru fundalul celulelor şi alb pentru text.
 8. Scrieţi enunţul fişei de lucru în foaia de calcul etichetată cu Enunt şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu Rezolvare.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.20

 

A

B

C

D

E

1 NR. CRT Nume oraş Număr locuitori Numărmedici Numărul pacienţilor în medie la un medic
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Selectaţi numai rândurile  care au  numărul de medici egal cu 100.
 7. Realizaţi  un grafic care să prezinte  comparativ numărul de medici din toate oraşele.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu E1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu R1.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.21

 

A

B

C

D

E

F

1 NR. CRT Nume biblioteca Număr cititori Numărcărţi Numar carti imprumutate Număr de carti citite in medie
 1. Deschideţi un nou registru de calcul.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. In coloana A introduceţi valori folosind numerotarea automată.
 5. Evidenţiaţi cu culoare roşie  cele mai mari 3 valori  pentru coloana E.
 6. Folosiţi o formulă pentru a completa cu date coloana F.
 7. Sortaţi datele din tabel în ordinea  descrescătoare a  numrului de cărţi şi în ordinea alfabetică a numelor bibliotecilor .
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu b1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu b2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 22

A

B

C

D

E

1

Nr. Crt

Data nasterii

Vârstă

Nume

Ziua nasterii

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E foflosind datele din coloana B.
 6. Trasaţi marginea exterioară a tabelului cu linie roşie, punctată.
 7. Evidenţiaţi, folosind culoarea roşie, primele 3 cele mai mari valori  din coloana C.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.23

  A B C D E
1 NR. CRT Nume librărie Număr cărţi pe stoc Număr cărţi vandute Număr cărţi ramase
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o formulă pentru a completa cu date coloana E.
 6. Folosiţi o funcţie  pentru a completa F1 cu cea mai mare valoare din coloana D.
 7. Sortaţi datele din tabel în ordinea crescătoare a valorilor din C.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.24

 

A

B

C

D

E

F

1 NR. CRT Nume oraş Număr locuitori Număr medici generalişti Număr medici dentişti Numărul  cel mai mare dintre numărul de medici generalişti şi numărul medici dentişti
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana F .
 6. Folosiţi o funcţie pentru a  evidenşie cu roşu cele mai mici 3 valori din coloana D.
 7. Ascundeţi coloanele C,F.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 25

A B C D E

1

Nr. Crt Nume elev Nota 1 Nota 2 Media

2

1 Popescu Ion 10 8 Nu se poate calcula
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi  capul de tabel, pe linia 1, după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa coloana E  cu media aritmetică a notelor dacă sunt valori introduse pentru toate cele trei note sau cu 0 în caz contrar.
 6. Formataţi celulele din domeniul A1.E1 astfel încât textul să fie roşu şi fundalul gri.
 7. Evidenţiaţi, folosind culoarea roşie, primele 3 cele mai mari valori  din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu F1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu F2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.26

A B C D E
1 NR. CRT Nume grădiniţă Număr elevi Număr grupe Numar de elevi in grupa
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Realizaţi un grafic numit Situaţie care să prezinte  numărul elevilor  pe gradiniţe.
 7. Evidenţiaţi cu culoare roşie cele mai mici valori din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.27

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

Candidati inscrisi

Candidati reusiti

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D, dacă cei respinşi au media peste 6 .
 6. Realizaţi un grafic care să prezinte candidaţi reuşiţi faţa de cei inscrişi pentru fiecare diciplină.
 7. Ascundeţi coloanele E,F,G,H,I,J.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 28

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Crt

Nume elev

Media 1

Media  2

Media 3

Rezultat

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi  capul de tabel, pe linia 1, după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa coloana F  cu cea mai mare medie dintre cele 3.
 6. Formataţi coloana F astfel încât să valorile să fie scrise cu exact 2 zecimale.
 7. Realizaţi un grafic numit Situaţie XG care să compare rezultatele din coloana C faţa de cele din coloana D.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu F1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu F2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.29

  A B C D E
1 NR. CRT Nume librărie Număr cărţi pentru copii Număr cărţi de SF Număr cărţi din librărie
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Vizualizaţi situaţia pentru în vederea listării şi adaugaţi în antet data calendaristică curentă iar in subsol  textul “Verificare sumativă”.
 7. Evidenţiaţi cu culoare verdecele mai mici 3 valori din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.30

A

B

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

MEDIA

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D.
 6. Coloraţi cu galben domeniul E2:J2.
 7. Sortaţi în ordinea descrescătoare a mediei şi la aceeaşi medie în ordine alfabetică a denumirii disciplinei.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.31

A B C D E
1 Nr. Crt Nume ţară Populaţie Suprafaţă Densitate
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, Dpentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie pentru a completa cu date coloana E.
 6. Denumiţi domeniul C2.D6 cu DATE şi folosiţi numele domeniului pentru a scrie în G1 valoarea cea mai mare din domeniu.
 7. Evidenţiaţi cu culoarea roşie valorile mai mari decât 20000 din coloana D.
 8. Scrieţi enunţul fişei de lucru în foaia de calcul etichetată cu Enunt şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu Rezolvare.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.32

 

A

B

C

D

E

1

NR. CRT

Nume librărie

Valoare cărţi

Valoare papetarie

Valoare produse  din librărie

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, B, C,D pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Realizaţi un grafic numit „librărie” care să compare colanele C şi E.
 7. Ascundeţi coloanele C, D.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu E1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu R1.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 33

A

B

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

Media pe disciplină

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi un nou registru de calcul.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D,E, F,G,H ,I pentru 5 linii.
 4. In coloana A introduceţi valori folosind numerotarea automată.
 5. Realizaţi un grafic care să compare rezultatele, pe tranşe de medii obţinute de disciplinele completate pe liniile 2 şi 4  .
 6. Folosiţi o formulă pentru a completa cu date coloana D.
 7. Sortaţi datele din tabel în ordinea alfabetică a numelor disciplinelor .
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu b1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu b2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr. 34

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Crt

Nume elev

Nota 1

Nota  2

Nota 3

Media

aritmetică

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi  capul de tabel, pe linia 1, după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D, E pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa coloana F  cu media aritmetică a notelor.
 6. Formataţi celulele din domeniul F astfel încât valorile să fie scrise cu 3 zecimale.
 7. Realizaţi un grafic numit Situaţie XG care să compare notele  obţinute  de elevii inregistraţi pe liniile 3 şi 5.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu F1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu F2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.35

  A B C D E
1 NR. CRT Nume produs Număr  bucăţi Preţ produs Valoare produs
 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele B, C, D pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o formulă  pentru a completa cu date coloana E.
 6. Vizualizaţi situaţia pentru în vederea listării şi adaugaţi în antet data calendaristică curentă iar in subsol  textul “Verificare sumativă”.
 7. Evidenţiaţi cu culoare roşie valorile cuprinse intre 1000 si 10000 din coloana E.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

Fişa de lucru nr.36

A

B

D

E

F

G

H

I

J

 

Nr. Crt.

Disciplina

Candidaţi

Din care cu note

5 – 5.99

6 – 6.99

7 – 7.99

8 – 8.99

9 – 9.99

10

 1. Deschideţi aplicaţia Excel.
 2. Realizaţi capul de tabel după modelul de mai  sus.
 3. Introduceţi date în coloanele  B, C, E, F,G,H,I,J pentru 5 linii.
 4. Introduceţi valori în coloana A folosind opţiunea de Fill.
 5. Folosiţi o funcţie  pentru a completa cu date coloana D.
 6. Ascundeţi coloanele E, F,G,H,I,J.
 7. Sortaţi în ordinea alfabetică a denumirii disciplinei.
 8. Scrieţi enunţul fişei în foaia de calcul etichetată cu 1 şi rezolvarea în foia de calcul etichetată cu 2.
 9. Salvaţi lucrarea în registrul numit NumePrenume_Lucrare.xlsx.

 

Reclame

Despre scoalamultimedia
la 3 click distanta :)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: