Probleme propuse pentru baze de date

Biletul 1

Să se creeze tabelul numit ELEVI cu structura: nume, prenume, cnp, clasa, medie și tabelul REZULTATE cu structura: cnp, disciplina, rezultat_obținut(premiul I, premiul II, premiul III, mentiune, participant). Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)  Să se afișeze numele, prenumele și media obținută de fiecare elev, grupați pe clase.

b)      Să se afișeze numele, prenumele, clasa, medie și rezultatul_obținut pentru elevii dintr-o clasă precizată.

Biletul 2

Să se creeze tabelul numit CARTI cu structua cod, autor, titlul, editura, pret, dataintr, deteriorat și tabelul AMPLASARI cu structura cod, nr_dulap, nr_raft, imprumutat. Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afișeze toate datele despre cărțile  dintr-un dulap precizat prin numărul său .

b)     Pentru un autor preciza,t să se afișeze toate cărțile  acelui autor care nu sunt deteriorate.

Biletul 3

Să se creeze tabelul ABONATI cu  structura: nume, prenume, nr_tel, adresa și tabelul FACTURI cu structura: nr_tel, valoare_abonament, cost_suplimentar, valoare_bonus. ). Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afișeze numele, prenumele și suma datorata de proprietarul fiecărui număr de telefon (suma datorată = valoare_abonament+cost_suplimentar-valoare_bonus)

b)     Să se afișeze persoanele care datorează cea mai mare sumă.

Biletul 4

Să se creeze tabelul PRODUSE cu  structura: cod, denumire, producator, data_intrare, unitate_masura, cantitate şi tabelul PRETURI cu structura: cod, pret. . Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afişeze pentru un producator precizat toate produsele acestuia afişând denumirea, pretul.

b)     Să se afișeze valoarea tuturor produselor primite intr-o anumita data precizată.

Biletul 5

Să se creeze tabelul numit CARTI cu structua cod, autor, titlul, editura, pret, dataintr, deteriorat și tabelul AMPLASARI cu structura cod, nr_dulap, nr_raft, imprumutat. Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afiseze, pentru un autor precizat, toate informațiile despre cărțile acestuia (titlul, editura, pret, dataintr, deteriorat, nr_dulap, nr_raft, imprumutat).

b)     Să se modifice câmpul imprumutat pentru o carte a cărui cod este dat.

Biletul 6

Să se creeze un tabel numit ELEVI cu structura: nume, prenume, cnp, clasa, medie și tabelul REZULATATE cu structura: nume, prenume, cnp, disciplina, rezultatul_obținut (premiul I, premiul II, premiul III, mentiune, participant). Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afișeze numele, prenumele și clasa elevilor care au fost premiați la olimpiada de informatică.

b)      Să se afișeze numele, prenumele, clasa, medie și rezultatul_obținut pentru elevii dintr-o clasă precizată.

Biletul 7

Să se creeze tabelul ABONATI cu  structura: nume, prenume, nr_tel, adresa și tabelul FACTURI cu structura: nr_tel, valoare_abonament, cost_suplimentar, valoare_bonus.  Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afișeze întreaga valoare care trebuie încasată de la abonați (suma datorată = valoare_abonament+cost_suplimentar-valoare_bonus).

b)     Să se afișeze persoanele care datorează cea mai mică suma.

Biletul 8

Să se creeze tabelul PRODUSE cu  structura: cod, denumire, producator, data_intrare, unitate_masura, cantitate (codul este unic) şi tabelul PRETURI cu structura: cod, pret. ). Să se introducă  cel puțin cinci articole în fiecare tabel.

a)     Să se afişeze pentru un anumit tip de produs precizat prin denumire, toti producatorii acestuia.

b)     Să se afișeze valoarea tuturor produselor primite într-o anumită perioadă cunoscută prin două date calendaristice precizate.

Biletul 9

Să se creeze tabelul STUDENTI cu structura:

–        ANUL – număr cu maximum 3 cifre

–        NUME – şir de cu maximum 10 caractere

–        MEDIA – număr real cu două zecimale.

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele şi anul din care fac parte studenții cu medii între 9 şi 10 (inclusiv).

b)     Să se afișeze numărul de studenți cu medii sub 5 din fiecare an.

Biletul 10

Să se creeze tabelul ELEVI cu structura:

–        NRMATR – număr întreg cu maximum 4 cifre

–        NUME – şir cu maximum 20 de caractere

–        PRENUME – şir cu maximum 20 de caractere

–        CLASA – şir cu maximum 3 caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele și numărul matricol al elevilor cu număr matricol mai mic decât 10.

b)     Să se afișeze colegii de clasă ai elevului ’Ionescu Victor’.

Biletul 11

Să se creeze tabelul MEDICAMENTE cu structura:

–        CODM – număr întreg cu maximum 2 cifre (codul medicamentului)

–        DENUMIRE – şir cu maximum 20 de caractere

–        CANTITATE – număr întreg cu maximum 5 cifre

–        PU – număr întreg cu maximum 7 cifre (PU este preţul unitar al medicamentului)

–        CODF – număr întreg cu maximum 2 cifre (codul farmaciei care oferă medicamentul respectiv)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze codurile farmaciilor care oferă ASPIRINĂ precum şi preţul unitar al acestuia.

b)     Să se afișeze codurile farmaciilor care oferă ASPACARDIN la un preţ mai mic decât cel oferit de farmacia cu codul 21.

Biletul 12

Să se creeze tabelul ATESTAT cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 caractere

–        NOTA1 – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        NOTA2 – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        MEDIA – număr real cu 2 zecimale

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se completeze câmpul MEDIA pentru fiecare elev din tabel folosind formula MEDIA=(NOTA1+NOTA2)/2

b)     Să se afişeze toţi elevii cu media mai mare de 7.00.

Biletul 13

Să se creeze tabelul CARTI cu structura:

–        AUTOR – şir de maximum 20 de caractere

–        TITLU – şir de maximum 20

–        NRBUCATI – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        AN – număr întreg cu maximum 4 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole  în tabel.

a)     Să se afișeze toate cărţile scrise de ’Eugen Ionescu’.

b)     Să se afișeze toate cărţile apărute în acelaşi an cu ’Harap Alb’.

Biletul 14

Să se creeze tabelul PIESE cu structura:

–        LOCALITATE – şir de maximum 20 de caractere

–        PIESA – şir de maximum 20 de caractere

–        DATA – dată calendaristică

–        ORA – număr întreg cu două cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate piesele de teatru care sunt programate în SIBIU.

b)     Să se șteargă toate înregistrările din  tabel referitoare la spectacolele care erau programate înainte de data de 01.01.2013.

Biletul 15

Să se creeze tabelul TELEFOANE cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 de caractere

–        PRENUME – şir de maximum 20 de caractere

–        TEL – şir de maximum 10 caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numerele de telefon ale persoanelor cu prenumele Ioan.

b)     Toate numerele de telefon care începeau cu 4 s-au modificat şi acum încep cu 2. Restul de cifre au rămas nemodificate. Realizaţi această modificare şi în tabelul TELEFOANE.

Biletul 16

Să se creeze tabelul PUNCTAJE cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 de caractere

–        SCOALA – şir de maximum 20 de caractere

–        PUNCTAJ – număr întreg cu maximum 3 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în  tabel.

a)     Să se afișeze toţi elevii cu punctaj mai mare de 50.

b)     Adăugaţi 10 puncte la punctajul tuturor elevilor de la ’Liceul Teoretic Ţiţeica’.

Biletul 17

Să se creeze tabelul ANGAJAŢI cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 de caractere

–        SALARIU – număr întreg cu maximum 9 cifre

–        DATAN – dată calendaristică

–        SECTIA – şir de maximum 10 caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze  toţi angajaţii de la secţia ’Administraţie’.

b)     Să se șteargă din tabel toţi angajaţii născuţi înainte de 1 ianuarie 1980.

Biletul 18

Să se creeze tabelul OFERTE cu structura:

–        FURNIZOR – şir de maximum 15 caractere

–        PRODUS – şir de maximum 20 de caractere

–        PU – număr întreg de maximum 7 cifre (preţul unitar al produsului).

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate produsele cu preţul mai mare de 100 RON

b)     Să se afișeze toţi furnizorii care oferă ’Cretă şcolară’ la un pre’ mai mic decât preţul oferit de furnizorul RTC pentru acest produs.

Biletul 19

Să se creeze tabelul IMOBILIARE cu structura:

–        COD – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        NRCAM – număr întreg cu o cifră

–        ETAJ – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        BALCON – caracter (y dacă are balcon respectiv n în caz contrar)

–        STRADA – şir de caractere cu maximum 20 de caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate apartamentele aflate la etajul 2

b)     Să se şteargă toate apartamentele care nu au balcon

Biletul 20

Să se creeze tabelul PRODUSE cu structura:

–        COD – număr cu maximum 3 cifre

–        DENUMIRE – şir cu maximum 20 de caractere

–        TIP – număr întreg cu o singură cifră

–        STOC – număr întreg cu maximum 3 cifre

unde TIP = 1 (alimente), 2 (cosmetice), 3 (jucării), 4 (papetărie), 5 (îmbrăcăminte)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate alimentele din magazin.

b)     Să se şteargă din  tabel toate produsele cu stocul mai mic de 5.

Biletul 21

Să se creeze tabelul DATE cu structura:

–        NUME – şir de caractere cu maximum 10 caractere

–        VARSTA – număr întreg cu maximum 3 cifre

–        SEX – un singur caracter (SEX = F sau M)

–        NR_COPII – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        STARE – un singur caracter (STARE = 1 căsătorit, 2 necăsătorit).

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toţi bărbaţii cu vârsta de peste 30 de ani.

b)     Să se şteargă din tabel toate persoanele fără copii.

Biletul 22

Să se tabelul TRENURI cu structura:

–        NRTREN – număr întreg cu maximum 4 cifre

–        TIP – număr întreg cu o cifră (FEL = 1 personal, 2 accelerat, 3 rapid, 4 marfa, 5 IC)

–        DEST – şir de maximum 20 de caractere

–        ORA_PL – număr întreg cu maximum 2 cifre

unde    ORA_PL = ora plecării,    DEST oraşul de destinaţie.

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate trenurile care pleacă înainte de ora 12.

b)     Să se şteargă toate trenurile care pleacă spre Bucureşti, linia fiind în reparaţii.

Biletul 23

Să se creeze tabelul PARIURI cu structura:

–        CAL – şir de maximum 20 caractere (calul pe care se pariază)

–        PERS – şir de maximum 20 de caractere (persoana care face pariul)

–        SUMA – număr întreg cu maximum 9 cifre (suma pariată)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Listaţi persoanele care au pariat sume mai mari de 100 RON.

b)     Să se afișeze persoana/persoanele (dacă au fost mai multe persoane care au pariat aceeaşi sumă maximă) care au câştigat pariul ştiind că a câştigat cursa calul ’Fulger’.

Biletul 24

Să se creeze tabelul TAXE (referitoare la taxele de intreţinere ) cu structura:

–        NUME – şir cu maximum 20 de caractere

–        NR_PERS– număr cu maximum 2 cifre

–        SUPRAF – număr cu maximum 3 cifre

–        DATA– dată calendaristică (data limită pana la care se pot plăti taxele)

–        SUMA – număr intreg cu maximum 9 cifre.

–        ACHITAT– număr cu exact o cifră(0 nu a fost achitat, 1 s-a achitat)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Listaţi persoanele și sumele de plată ale familiilor care au mai mult de 4 membri.

b)     Să se afișeze persoanele care au de plătit suma maximă.

Biletul 25

Să se creeze tabelul PĂRINTI cu structura:

–        NUME – şir cu maximum 20 de caractere (numele copilului)

–        MAMA – şir de cu maximum 20 caractere

–        TATA – şir de cu maximum 20 caractere

–        DATA- de tip dată calendaristică (data de naştere a copilului)

–        LOC – şir de cu maximum 20 caractere (localitatea în care s-a născut copilul)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Listaţi numele copiilor care îşi sărbatoresc ziua de naştere în luna mai și ale căror mame au nume ce încep cu litera ‘M’.

b)     Să se afişeze fratele copilului cu numele ‘ALEX’.

Biletul 26

Să se creeze tabelul CONEL cu structura:

–        NUME – sir cu maximum 20 de caractere

–        ADRESA – şir cu maximum 50 de caractere

–        KW– număr intreg cu maximum 4 cifre

–        SUMA – număr intreg cu maximum 9 cifre.

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se completeze pentru fiecare persoană suma pe care trebuie să o platească (suma= kw * pret) prețul fiind egal cu 100.

b)     Să se afișeze numele persoanelor ce au achitat o sumă mai mare de 1000.

Biletul 27

Să se creeze tabelul MECIURI cu structura:

–        ECH1 sir de maximum 20 de caractere(gazde)

–        ECH2 sir de maximum 20 de caractere(oaspeţi)

–        LOC sir de maximum 10 de caractere(localitatea în care se joacă meciul)

–        DATA de tip data calendaristică(data meciului)

–        ORA număr de maximum 2 cifre(ora meciului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate meciurile din localitatea SIBIU.

b)     Să se şteargă meciurile care au fost programate după ora 20.

Biletul 28

Să se creeze tabelul SCORURI cu structura:

–        ECH1 sir de maximum 20 de caractere(gazde)

–        ECH2 sir de maximum 20 de caractere(oaspeţi)

–        GOL1 număr cu maximum 2 cifre (numărul de goluri marcate de prima echipă)

–        GOL2 număr cu maximum 2 cifre (numărul de goluri marcate de a doua echipă)

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate înregistrările în care au învins gazdele (ECH1 se consideră gazda), adică GOL1>GOL2.

b)     Să se șteargă din tabelul toate meciurile egale.

Biletul 29

Să se creeze tabelul PUNCTAJE cu structura:

–        NUME sir de maximum 20 de caractere

–        PUNCTE număr cu maximum 2 cifre

–        INALT număr cu maximum 3 cifre

–        OCHI sir de maximum 10 de caractere

–        PAR sir de maximum 10 de caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele concurentelor cu ochii verzi.

b)     Să se șteargă din tabel toate concurentele cu mai puţin de 30 puncte.

Biletul 30

Să se creeze tabelul IMPARATI cu structura:

–        NUME sir de maximum 20 de caractere

–        VARSTA număr cu maximum 2 cifre

–        CRESTIN număr cu exact 1 cifră(1 dacă este, sau 0 dacă nu este creştin)

–        SEX un caracter (‘M’, ‘F’)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele fetelor sub 25 de ani.

b)     Să se şteargă din tabel articolele care au în câpul VARSTA  o valoare mai mică sau egală cu 10.

Biletul 31

Să se creeze tabelul ACTORI cu structura:

–        NUME sir de maximum 20 de caractere

–        SEX un caracter (‘M’,‘F’)(C1)

–        FILM sir de maximum 30 de caractere

–        DATA de tip data calendaristică (data naşterii)

–        DATAD de tip data calendaristică (data decesului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele şi data naşterii tuturor actriţelor din tabel.

b)     Să se şteargă toate înregistrările referitoare un actor cu numele ‘BRAD PITT’.

Biletul 32

Să se creeze tabelul CD_URI cu structura:

–        NUME_PRG sir de maximum 20 de caractere

–        NR_CD număr cu maximum 2 cifre (codul cd-ului)

–        DIM număr cu maximum 2 cifre (dimensiunea în Kbytes a programului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele tuturor programelor cu dimensiunea mai mare decât 100 Kbytes.

b)     Pentru toate programele care au dimensiunea mai mică decât 10 Kbytes să se modifice această dimensiune la valoarea de 100 Kbytes.

Biletul 33

Să se creeze tabelul BLOCURI cu structura:

–        NR_AP (N3)

–        NUME sir de maximum 20 de caractere(numele proprietarului apartamentului)

–        NR_PERS număr cu maximum 2 cifre

–        SUPRAF număr cu maximum 3 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze numele și numărul apartamentului persoanelor care au apartamente cu suprafaţa mai mare de 65 mp.

b)     Să se mărească cu 20 suprafaţa apartamentelor cu mai mult de 3 persoane.

Biletul 34

Să se creeze tabelul MEDICI cu structura:

–        COD număr cu maximum 2 cifre (codul medicului)

–        NUME sir de maximum 20 de caractere (numele medicului)

–        PACIENT sir de maximum 20 de caractere(numele pacientului)

–        NR_M număr cu maximum 2 cifre (numărul de medicamente prescrise)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Listaţi toţi pacienţii medicului cu codul 3.

b)     Să se crească cu o unitate numărul de medicamente prescrise pentru acei pacienţi al căror nume conţine litera ‘a’.

Biletul 35

Să se creeze tabelul PACIENTI cu structura:

–        PACIENT sir de maximum 20 de caractere

–        MEDIC sir de maximum 20 de caractere

–        ZI sir de maximum 10 de caractere

–        ORA număr cu maximum 2 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze toţi pacienţii şi ora programării lor, pentru acei pacienţi programaţi în ziua de ‘Luni’.

b)     Să se afişeze mărita cu 2 ora la care au programare toţi pacienţii unui medic cu numele ‘Popescu’.

Biletul 36

Să se creeze tabelul PRAJITURI cu structura:

–        DEN sir de maximum 20 de caractere

–        PRET număr cu maximum 5 cifre

–        TIP număr cu exact 1 cifră (1 prăjitura are cremă, 0 nu are cremă)

–        NR_BUC număr cu maximum 3 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze toate prăjiturile cu cremă din tabel.

b)     Să se şteargă din tabelul toate prăjiturile pentru care stocul este mai mic decât 3.

Biletul 37

Să se creeze tabelul ORARE cu structura:

–        CLASA sir de maximum 3 de caractere

–        ZI număr cu exact 1 cifră (1..5)

–        ORA număr cu maximum 2 cifre

–        DISCIPLINA sir de maximum 20 de caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze ce clase au Matematică, în ce zile şi la ce ore.

b)     Stergeţi toate înregistrările referitoare la o clasa IXA.

Biletul 38

Să se creeze tabelul GRADINIZOO cu structura:

–        ANIMAL sir de maximum 20 de caractere

–        SPECIE sir de maximum 20 de caractere

–        NR_EX număr cu maximum 2 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze toate animalele pentru care există cel mult 3 exemplare.

b)     Pentru specia ’Reptile ’ să se dubleze în tabel numărul de exemplare.

Biletul 39

Să se creeze tabelul GRADINIZOO cu structura:

–        ANIMAL sir de maximum 20 de caractere

–        SPECIE sir de maximum 20 de caractere

–        NR_EX număr cu maximum 2 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se şteargă animalele care au dispărut ( număr de exemplare 0).

b)     Să se afişeze animalele înrudite cu pisica.

Biletul 40

Să se creeze tabelul MEDICAMENTE cu structura:

–        CODM – număr întreg cu maximum 2 cifre (codul medicamentului)

–        DENUMIRE – şir cu maximum 20 de caractere

–        CANTITATE – număr întreg cu maximum 5 cifre

–        PU – număr întreg cu maximum 7 cifre (PU este preţul unitar al medicamentului)

–        CODF – număr întreg cu maximum 2 cifre (codul farmaciei care oferă medicamentul respectiv)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze codurile farmaciilor care oferă ASPIRINĂ precum şi preţul unitar al acestuia.

b)     Să se afișeze codurile farmaciilor care oferă ASPACARDIN la un preţ mai mic decât cel oferit de farmacia cu codul 21.

Biletul 41

Să se creeze tabelul ORARE cu structura:

–        CLASA sir de maximum 3 de caractere

–        ZI număr cu exact 1 cifră (1..5)

–        ORA număr cu maximum 2 cifre

–        DISCIPLINA sir de maximum 20 de caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se modifice în tabel astfel încât clasa XII A să aibă miercuri matematică în loc de fizică.

b)     Ce alte clase au matematică luni la aceeaşi oră ca şi clasa IXA.

Biletul 42

Să se creeze tabelul PRAJITURI cu structura:

–        DEN sir de maximum 20 de caractere

–        PRET număr cu maximum 5 cifre

–        TIP număr cu exact 1 cifră (1 prăjitura are cremă, 0 nu are cremă)

–        NR_BUC număr cu maximum 3 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Ştiind că toate prăjiturile cu preţul mai mare decat 100 se ieftinesc cu 10%, să se modifice în tabel.

b)     Să se afişeze ce alte prăjituri au acelaţi pret ca şi ‘Savarina’.

Biletul 43

Să se creeze tabelul PACIENTI cu structura:

–        PACIENT sir de maximum 20 de caractere

–        MEDIC sir de maximum 20 de caractere

–        ZI sir de maximum 10 de caractere

–        ORA număr cu maximum 2 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se şteargă toţi pacienţii programaţi miercuri la ora 16.

b)     Să se afişeze pacienţii programaţi în aceaşi zi cu ‘Popescu’ .

Biletul 44

Să se creeze tabelul MEDICI cu structura:

–        COD număr cu maximum 2 cifre (codul medicului)

–        NUME sir de maximum 20 de caractere (numele medicului)

–        PACIENT sir de maximum 20 de caractere(numele pacientului)

–        NR_M număr cu maximum 2 cifre (numărul de medicamente prescrise)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toţi pacienţii medicului ce a prescris cele mai multe medicamente.

b)     Să se afişeze toate înregistrările referitoare la medicul cu codul 3.

Biletul 45

Să se creeze tabelul BLOC cu structura:

–        NR_AP (N3)

–        NUME sir de maximum 20 de caractere(numele proprietarului apartamentului)

–        NR_PERS număr cu maximum 2 cifre

–        SUPRAF număr cu maximum 3 cifre

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se şteargă din tabelul persoana cu numele ‘Popescu’.

b)     Să se afişeze persoanele care  locuiesc în apartamente cu aceaşi suprafaţă ca şi apartamentul persoanei ‘Ionescu’.

Biletul 46

Să se creeze tabelul CD_URI cu structura:

–        NUME_PRG sir de maximum 20 de caractere

–        NR_CD număr cu maximum 2 cifre (codul cd-ului)

–        DIM număr cu maximum 2 cifre (dimensiunea în Kbytes a programului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Ce programe se găsesc pe acelaşi CD ca şi programul cu numele ‘atestat.txt’.

b)     Să se şteargă toate înregistrările ce se găsesc pe cd_ul cu numărul 1.

Biletul 47

Să se creeze tabelul CD_URI cu structura:

–        NUME_PRG sir de maximum 20 de caractere

–        NR_CD număr cu maximum 2 cifre (codul cd-ului)

–        DIM număr cu maximum 2 cifre (dimensiunea în Kbytes a programului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Ce programe se găsesc pe acelaşi CD ca şi programul cu numele ‘atestat.txt’.

b)     Să se şteargă toate înregistrările ce se găsesc pe cd_ul cu numărul 1.

Biletul 48

Să se creeze tabelul ACTORI cu structura:

–        NUME sir de maximum 20 de caractere

–        SEX un caracter (‘M’,‘F’)(C1)

–        FILM sir de maximum 30 de caractere

–        DATA de tip data calendaristică (data naşterii)

–        DATAD de tip data calendaristică (data decesului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Pentru actorii‚ Popescu ’ şi ‘Ionescu’ să se modifice numele filmului astfel încât să rămână doar primele 4 litere.

b)     Ce actori au aceeaşi vârstă ca şi actorul ‘BRAD PITT’.

Biletul 49

Să se creeze tabelul IMPARATI cu structura:

–        NUME sir de maximum 20 de caractere

–        VARSTA număr cu maximum 2 cifre

–        CRESTIN număr cu exact 1 cifră(1 dacă este, sau 0 dacă nu este creştin)

–        SEX un caracter (‘M’, ‘F’)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se modifice mărind cu 2 vârsta tuturor băieţilor.

b)     Să se afişeze numele fetelor ce sunt mai mari decât toţi băieţii.

Biletul 50

Să se creeze tabelul BD1 cu structura:

–        NUME sir de maximum 20 de caractere

–        PUNCTE număr cu maximum 2 cifre

–        INALT număr cu maximum 3 cifre

–        OCHI sir de maximum 10 de caractere

–        PAR sir de maximum 10 de caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze numele concurentelor cu înălţimea maximă.

b)     Să se afişeze câte concurente sunt pentru fiecare tip de păr (blond, roşcat, brunet).

Biletul 51

Să se creeze tabelul REZULTATE cu structura:

–        ECH1 sir de maximum 20 de caractere(gazde)

–        ECH2 sir de maximum 20 de caractere(oaspeţi)

–        GOL1 număr cu maximum 2 cifre (numărul de goluri marcate de prima echipă)

–        GOL2 număr cu maximum 2 cifre (numărul de goluri marcate de a doua echipă)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se modifice numele tuturor echipelor prin transformarea în majuscule a tuturor literelor.

b)     Care sunt echipele care au avut cele mai multe goluri pe terenul propriu.

Biletul 52

Să se creeze tabelul MECIURI cu structura:

–        ECH1 sir de maximum 20 de caractere(gazde)

–        ECH2 sir de maximum 20 de caractere(oaspeţi)

–        LOC sir de maximum 10 de caractere(localitatea în care se joacă meciul)

–        DATA de tip data calendaristică(data meciului)

–        ORA număr de maximum 2 cifre(ora meciului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se amâne cu o zi toate meciurile echipei Steaua.

b)     Să se afişeze ce meciuri se joacă în aceaşi zi cu meciul Steaua – Dinamo.

Biletul 53

Să se creeze tabelul MECIURI cu structura:

–        ECH1 sir de maximum 20 de caractere(gazde)

–        ECH2 sir de maximum 20 de caractere(oaspeţi)

–        LOC sir de maximum 10 de caractere(localitatea în care se joacă meciul)

–        DATA de tip data calendaristică(data meciului)

–        ORA număr de maximum 2 cifre(ora meciului)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se amâne cu o zi toate meciurile echipei Steaua.

b)     Să se afişeze ce meciuri se joacă în aceaşi zi cu meciul Steaua – Dinamo.

Biletul 54

Să se creeze tabelul PLATI cu structura:

–        NUME – sir cu maximum 20 de caractere

–        ADRESA – şir cu maximum 50 de caractere

–        KW– număr intreg cu maximum 4 cifre

–        SUMA – număr intreg cu maximum 9 cifre.

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze numele persoanelor ce au de plătit cea mai mare sumă.

b)     Să se șteargă persoanele ce au numele cu mai mult de 5 caractere.

Biletul 55

Să se creeze tabelul PLATI cu structura:

–        NUME – sir cu maximum 20 de caractere

–        ADRESA – şir cu maximum 50 de caractere

–        KW– număr intreg cu maximum 4 cifre

–        SUMA – număr intreg cu maximum 9 cifre.

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze numele persoanelor ce au de plătit cea mai mare sumă.

b)     Să se șteargă persoanele ce au numele cu mai mult de 5 caractere.

Biletul 56

Să se creeze tabelul PĂRINTI cu structura:

–        NUME – şir cu maximum 20 de caractere (numele copilului)

–        MAMA – şir de cu maximum 20 caractere

–        TATA – şir de cu maximum 20 caractere

–        DATA- de tip dată calendaristică (data de naştere a copilului)

–        LOC – şir de cu maximum 20 caractere (localitatea în care s-a născut copilul)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se transforme în litere mari numele taţilor acelor copii ce sunt născuţi în Sibiu.

b)     Să se şteargă din tabel copiii ce au deja 18 ani.

Biletul 57

Să se creeze tabelul TAXE (referitoare la taxele de intreţinere ) cu structura:

–        NUME – şir cu maximum 20 de caractere

–        NR_PERS– număr cu maximum 2 cifre

–        SUPRAF – număr cu maximum 3 cifre

–        DATA– dată calendaristică (data limită pana la care se pot plăti taxele)

–        SUMA – număr intreg cu maximum 9 cifre.

–        ACHITAT– număr cu exact o cifră(0 nu a fost achitat, 1 s-a achitat)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se penalizeze cu 10% toate persoanele ce nu au plătit încă

b)     Să se șteargă persoanele al căror nume conţine litera ’a’

Biletul 58

Să se creeze tabelul ELEVI cu structura:

–        CLASA – număr cu maximum 3 cifre

–        NUME – şir de cu maximum 10 caractere

–        MEDIA – număr real cu două zecimale.

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se mărească  cu o unitate clasa tuturor studentilor din tabelul ELEVI.

b)     Să se șteargă elevii al căror nume începe cu litera ’A’.

Biletul 59

Să se creeze tabelul ELEVI cu structura:

–        NRMATR – număr întreg cu maximum 4 cifre

–        NUME – şir cu maximum 20 de caractere

–        PRENUME – şir cu maximum 20 de caractere

–        CLASA – şir cu maximum 3 caractere

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se șteargă din tabel toţi elevii din clasa a XII-a.

b)     Să se modifice toate înregistrările din tabelul ELEVI astfel încât numele şi prenumele să apară scrise cu majuscule.

Biletul 60

Să se creeze tabelul MEDICAMENTE cu structura:

–        CODM – număr întreg cu maximum 2 cifre (codul medicamentului)

–        DENUMIRE – şir cu maximum 20 de caractere

–        CANTITATE – număr întreg cu maximum 5 cifre

–        PU – număr întreg cu maximum 7 cifre (PU este preţul unitar al medicamentului)

–        CODF – număr întreg cu maximum 2 cifre (codul farmaciei care oferă medicamentul respectiv)

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Dublaţi preţul pentru PARACETAMOL de la toate farmaciile.

b)     Să se șteargă din tabelul toate medicamentele a căror nume conţine litera U.

Biletul 61

Să se creeze tabelul ATESTATE cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 caractere

–        NOTA1 – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        NOTA2 – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        MEDIA – număr real cu 2 zecimale

Să se introducă  cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se şteargă din  tabel elevii cu media mai mica decât 6.00.

b)     Să se afişeze elevii cu media mai mare decât media elevului ’Georgescu Mircea’.

Biletul 62

Să se creeze tabelul CARTI cu structura:

–        AUTOR – şir de maximum 20 de caractere

–        TITLU – şir de maximum 20

–        NRBUCATI – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        AN – număr întreg cu maximum 4 cifre

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se șteargă din tabel toate cărţile apărute înainte de anul 1980.

b)     Să se modifice numărul de exemplare, mărind valoarea existentă cu 5, pentru toate cărţile scrise de autorii al căror nume începe cu E.

Biletul 63

Să se creeze tabelul PIESE cu structura:

–        LOCALITATE – şir de maximum 20 de caractere

–        PIESA – şir de maximum 20 de caractere

–        DATA – dată calendaristică

–        ORA – număr întreg cu două cifre

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate piesele de teatru programate la aceeaşi dată şi oră la care este programată la SIBIU piesa TEATRU ABSURD. Se ştie că există un singur spectacol cu această piesă la SIBIU.

b)     Să se modifice ora de începere a tuturor pieselor programate în luna ianuarie, mărind-o cu 1.

Biletul 64

Să se creeze tabelul TELEFOANE cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 de caractere

–        PRENUME – şir de maximum 20 de caractere

–        TEL – şir de maximum 10 caractere

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se șteargă din tabel toate persoanele al căror nume se termină cu litera ’n’.

b)     Să se afișeze numărul de telefon al abonatului ’Ionescu George’.

Biletul 65

Să se creeze tabelul PUNCTAJE cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 de caractere

–        SCOALA – şir de maximum 20 de caractere

–        PUNCTAJ – număr întreg cu maximum 3 cifre

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se șteargă din tabel toţi elevii care au un punctaj mai mic decât punctajul elevului Ionescu Victor.

b)     Să se afișeze punctajele tuturor elevilor al căror prenume începe cu litera ’A’.

Biletul 66

Să se creeze tabelul ANGAJAŢI cu structura:

–        NUME – şir de maximum 20 de caractere

–        SALARIU – număr întreg cu maximum 9 cifre

–        DATAN – dată calendaristică

–        SECTIA – şir de maximum 10 caractere

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se mărească  salariul tuturor angajaţilor cu 100 RON.

b)     Să se afișeze numele tuturor angajaţilor care lucrează în aceeaşi secţie cu angajatul ’Ionescu Ioan’.

Biletul 67

Să se creeze tabelul OFERTE cu structura:

–        FURNIZOR – şir de maximum 15 caractere

–        PRODUS – şir de maximum 20 de caractere

–        PU – număr întreg de maximum 7 cifre (preţul unitar al produsului).

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se șteargă toate produsele cu preţul mai mic decât 55 RON.

b)     Să se mărească  cu 10% preţul tuturor produselor oferite de un furnizor a cărui nume începe cu A.

Biletul 68

Să se creeze tabelul IMOBILIARE cu structura:

–        COD – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        NRCAM – număr întreg cu o cifră

–        ETAJ – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        BALCON – caracter (y dacă are balcon respectiv n în caz contrar)

–        STRADA – şir de caractere cu maximum 20 de caractere

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate apartamentele aflate pe aceeaşi stradă cu apartamentul având codul 127.

b)     Să se mărească  cu 1 numărul de camere ale tuturor apartamentelor aflate pe o stradă a cărei nume începe cu litera ’D’.

Biletul 69

Să se creeze tabelul PRODUSE cu structura:

–        COD – număr cu maximum 3 cifre

–        DENUMIRE – şir cu maximum 20 de caractere

–        TIP – număr întreg cu o singură cifră

–        STOC – număr întreg cu maximum 3 cifre

unde TIP = 1 (alimente), 2 (cosmetice), 3 (jucării), 4 (papetărie), 5 (îmbrăcăminte)

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afișeze toate produsele a căror denumire conţine cel putin o litera a.

b)     Să se mărească  cu o unitate stocul tuturor produselor a căror denumire are aceeaşi lungime cu denumirea produsului cu codul 213.

Biletul 70

Să se creeze tabelul STARE cu structura:

–        NUME – şir de caractere cu maximum 10 caractere

–        VARSTA – număr întreg cu maximum 3 cifre

–        SEX – un singur caracter (SEX = F sau M)

–        NR_COPII – număr întreg cu maximum 2 cifre

–        STARE – un singur caracter (STARE = 1 căsătorit, 2 necăsătorit).

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se afişeze toate persoanele având aceeaşi vârstă cu ’Ionescu Viorel’.

b)     Să se mărească cu 1 varsta tuturor persoanelor al căror nume începe cu litera B.

Biletul 71

Să se tabelul TRENURI cu structura:

–        NRTREN – număr întreg cu maximum 4 cifre

–        TIP – număr întreg cu o cifră (FEL = 1 personal, 2 accelerat, 3 rapid, 4 marfa, 5 IC)

–        DEST – şir de maximum 20 de caractere

–        ORA_PL – număr întreg cu maximum 2 cifre

unde    ORA_PL = ora plecării, DEST oraşul de destinaţie.

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Din cauza ploilor abundente, toate trenurile care pleacă spre oraşele având numele începând cu litera B, vor pleca cu o oră mai târziu decât ora planificată iniţial. Efectuaţi această modificare şi asupra înregistrărilor din baza de date.

b)     Să se afişeze toate trenurile care au aceeaşi destinaţie cu trenul numărul 625.

Biletul 72

Să se creeze tabelul PARIURI cu structura:

–        CAL – şir de maximum 20 caractere (calul pe care se pariază)

–        PERS – şir de maximum 20 de caractere (persoana care face pariul)

–        SUMA – număr întreg cu maximum 9 cifre (suma pariată)

Să se introducă cel puțin cinci articole în tabel.

a)     Să se şteargă din  tabel toate pariurile făcute pentru calul ’Speranţa’ deoarece acesta s-a retras din cursă.

b)     Toate persoanele având cel puţin o literă ‘e’ în nume s-au răzgândit în privinţa sumei pariate, dublând această sumă. Realizaţi această modificare şi asupra înregistrărilor corespunzătoare din tabel.

Reclame

Despre scoalamultimedia
la 3 click distanta :)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: