Subiecte de programare

Problema nr. 01

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT aceleaşi numere, în ordinea descrescătoare a valorii lor.

Problema nr. 02

Să se scrie un subprogram C/C++/ Pascal  care primeşte ca parametru un număr natural N cu maxim 9 cifre şi care afişează pe ecran cifrele numărului, aşa cum apar de la stânga la dreapta, câte una pe linie.

Problema nr. 03

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care  citeşte de la tastatură numărul natural N şi care scrie în fisierul DATE.OUT  toate submulţimile cu 3 elemente ale mulţimii {1,2,…n}, N>3.

Problema nr. 04

Să se scrie un program C/C++/ Pascal  care preia din  fişierul DATE.IN un număr natural N cu maxim 9 cifre şi care scrie în fişierul DATE.OUT suma cifrelor numarului N.

Problema nr. 05

Să se scrie un program C/C++/ Pascal  care preia de la tastatură numere naturale cât timp nu s-a întâlnit valoarea 0 şi scrie în fişierul DATE.OUT elementele prime ale şirului, câte un număr pe un rând.

Problema nr. 06

Să se scrie un subprogram C/C++/ Pascal  care primeşte ca parametru un număr natural N cu maxim 9 cifre şi care afişează pe ecran  oglinditul  numărului.

Problema nr. 07

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care  citeşte de la tastatură numărul natural N şi care afişează pe ecran:

123 . . . . . . N

. . . . . . . . .

123

12

1

Problema nr. 08

Să se scrie un subprogram C/C++/ Pascal  care primeşte ca parametru un număr natural N cu maxim 9 cifre şi care scrie în fişierul DATE.OUT suma  S=1+4+7+…..+(3N-2) .

Problema nr. 09

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT mesajul “Da” sau  “Nu” după cum matrice pătratică de dimensiune NxN este simetrică sau nu faţă de diagonala principală .

Problema nr. 10

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură număr natural N  şi un vector cu N numere întregi şi afişează pe ecran cea mai mare cifră găsită în cele  N numere.

Problema nr. 11

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură număr natural N cu maxim 4 cifre şi un vector cu N numere întregi şi afişează pe ecran suma maxima a trei numere consecutive.

Problema nr. 12

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care  citeşte de la tastatură numărul natural N şi care afişează pe ecran:

1

1 2

1 2 3

…………..

1 2 3…………N

 

Problema nr. 13

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT suma elementelor  aflate pe prima şi ultima linie, pe prima şi ultima coloană.

Problema nr. 14

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi N numere naturale şi care determină numărul maxim  Max apoi scrie în fişierul DATE.OUT elementele până la Max ordonate crescător şi cele de după Max ordonate descrescător.

Problema nr. 15

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua linie N numere naturale şi care scrie în fişierul DATE.OUT poziţiile pe care se află elementele cu valoare maximă, câte o poziţie pe o linie.

Problema nr. 16

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  elementul maxim de sub diagonala principală.

Problema nr. 17

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  suma elementelor de pe fiecare linie, câte un rezultat pe linie.

Problema nr. 18

Să se scrie un subprogram C/C++/ Pascal  care primeşte ca parametru un număr natural N cu maxim 9 cifre şi care afişează pe ecran  produsul  cartezian {1,2,…,N}x{1,2,…N}.

Problema nr. 19

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură număr natural N cu maxim 4 cifre scrie în fişierul DATE.OUT divizorul propriu cu suma cifrelor cea mai mare.

Problema nr. 20

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură număr natural N cu maxim 4 cifre şi  scrie în fişierul DATE.OUT divizorul propriu cu suma cifrelor cea mai mare.

Problema nr. 21

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură doua  numere  întregi  a  si  b şi  scrie în fişierul DATE.OUT, pe un singur  rând separate prin spaţii, toate numerele naturale din intervalul [a,b] alcătuite numai din cifre identice. Exemplu: Pentru a=10 si b=250, fişierul de ieşire conţine pe prima linie şirul  11 22 33 44 55 66 77 88 99 111 222.

Problema nr. 22

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  elementul maxim de pe diagonala secundară.

Problema nr. 23

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  suma elementelor de pe fiecare coloană, câte un rezultat pe linie.

Problema nr. 24

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură două  numere  întregi  a  si  b şi  scrie în fişierul DATE.OUT, pe un singur  rând separate prin spaţii, toate numerele naturale perfecte din intervalul [a,b].

OBS.Un număr  natural se numeşte perfect dacă dublul sau este egal cu suma divizorilor săi. Exemplu 2*6=1+2+3+6.

Problema nr. 25

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural N şi scrie în fişierul  DATE.OUT, pe un singur rând separaţi prin spaţii, primii n termeni ai şirului: 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ………………………

Exemplu: Pentru n=7 se tipăreşte 1 1 2 1 2 3 1

Problema nr. 26

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi, de pe următoarele N  linii, câte 2 numere naturale reprezentând numǎratorul, respectiv numitorul unei fracţii şi scrie în fişierul DATE.OUT suma acestor fracţiilor  în forma ireductibilǎ.

Ex. DATE.OUT32 5

4 7

1 35

Raspuns:DATE.OUT1   1

Problema nr. 27

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua  linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT „cifra de control” a numărului N.

„Cifra de control” a unui număr întreg N se calculează efectuând suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume etc. până se obtine o sumă formată dintr-o singură cifră.

Ex. Cifra de control a numărului 1971 este 9 ( 1971 -> 18 ->9).

Problema nr. 28

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură numerele naturale k, m, n (k<m) şi afişează pe ecran seria cu n cifre a fracţiei subunitare k/m=0.c1c2…cn.

Ex. Pentru k=5, m=23 si n=5 se va afisa 0.21739.

Problema nr. 29

Să se scrie un program C/C++/ Pascal  care scrie în fisierul DATE.OUT toate numerele prime de trei cifre care citite invers, sunt tot numere prime.

Ex. Un astfel de numǎr este 761 (761 este prim si 167 este tot prim).

Problema nr. 30

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură două  numere  întregi  a  si  b  cu maxim 3 cifre (a<b) şi  scrie în fişierul DATE.OUT, pe un singur  rând, separate prin spaţii, toate numerele naturale din intervalul [a, b] care au prima cifră egală cu ultima.

Problema nr. 31

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n şi scrie în fisierul DATE.OUT toate reprezentările posibile ale lui n, ca sumă de numere naturale consecutive.

N=50

DATE.OUT

8  9  10  11  12

11  12  13  14

Problema nr. 32

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n şi scrie în fişierul DATE.OUT toate numerele naturale prime mai mici sau egale cu  n.

Problema nr. 33

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n, apoi n numere naturale şi un număr natural nenul m, apoi m numere naturale, reprezentând elementele a două mulţimi cu n şi respectiv m elemente şi scrie în fişierul DATE.OUT intersecţia celor două mulţimi.

Problema nr. 34

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură două  numere  întregi  a  si  b  (a<b) şi  scrie în fişierul DATE.OUT, pe un singur  rând, separate prin spaţii, toate numerele naturale  prime din intervalul [a, b] .

Ex. a=87  b=241

DATE.OUT

89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239

Problema nr. 35

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numerele naturale n şi k şi scrie în fisierul DATE.OUT toate modurile posibile de descompunere a lui n în sumǎ de 3 numere distincte.

Problema nr. 36

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n, apoi n numere naturale şi un număr natural nenul m, apoi m numere naturale, reprezentând elementele a două mulţimi cu n şi respectiv m elemente şi scrie în fişierul DATE.OUT reuniunea celor două mulţimi.

Problema nr. 37

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n, apoi n numere naturale şi un număr natural nenul m, apoi m numere naturale, reprezentând elementele a două mulţimi cu n şi respectiv m elemente şi scrie în fişierul DATE.OUT diferenţa dintre prima şi a doua mulţime.

Problema nr. 38

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură număr natural N cu maxim 4 cifre şi un vector cu n numere întregi şi afişează pe ecran  de câte ori apare fiecare cifră în  cele N numere.

Problema nr. 39

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  elementele de sub diagonala principală.

Problema nr. 40

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe următoarele N  linii câte N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  elementul maxim de sub diagonala secundară.

Problema nr. 41

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi N  linii ce conţin conţin numele,  prenumele şi clasa unui elev şi scrie în fişierul DATE.OUT  elevii în ordinea crescătoare a clasei, câte unul pe linie.

Problema nr. 42

Să se scrie un subprogram C/C++/ Pascal  care primeşte ca parametri 4 numere naturale repreyentând partea reală şi partea imaginară a 2 numere complexe şi care afişează pe ecran adunarea, scăderea, inmulţirea şi impărţirea celor două numere complexe.

Problema nr. 43

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi N  linii ce conţin conţin numele,  prenumele şi clasa unui elev şi scrie în fişierul DATE.OUT  elevii în ordinea crescătoare a numelor, câte unul pe linie.

Problema nr. 44

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care  care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m (2≤m≤10, 2≤n≤10) şi care construieşte în memorie şi apoi afişează pe ecran o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m).

Problema nr. 45

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi N  linii ce conţin denumirea, cantitatea şi furnizorul unui produs aflat în gestiune şi scrie în fişierul DATE.OUT  firmele corespunzaătoare produselor cu cantitatea mai mica decat 3, câte una pe linie.

Problema nr. 46

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un text cu maximum 255 de caractere în care cuvintele sunt separate printr-un spaţiu şi scrie pe ecran  cuvintele din text cu prima literă transformată în litera mare, restul caracterelor rămânând nemodificate.

Problema nr. 47

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi p (2≤n≤20, 1≤p≤20) şi afişeayă pe ecran construieşte un tablou bidimensional cu n linii şi p coloane. Tabloul parcurs pe linii va contine sirul primelor n*p, pătrate perfecte impare, ordonat strict crescător, ca în exemplu.

 

Exemplu: pentru n=2, p=3 programul va afişa tabloul alăturat:   1   9   2549 81 121

 

Problema nr. 48

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură numărul natural n şi afişează pe ecran factorul care apare la puterea cea mai mare din  descompunerea în factori primi a numărului n.

Problema nr. 49

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişirele unu.txt şi doi.txt n respectiv m numere întregi, distincte, ordonate crescător şi scrie în fişierul trei.txt câte una pe linie, valorile din cele două fişiere, în ordine crescătoare.

Problema nr. 50

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte un număr natural nenul p şi afişează toate tripletele de numere naturale ce reprezintă laturile unor triunghiuri de perimetru p.

Problema nr. 51

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte un număr natural nenul n şi afişează numărul posibilităţilor de descompunere a numărului n în sumă de numere consecutive.

Problema nr. 52

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte un număr natural nenul n cu cel mult 4 cifre şi determină cel mai mic număr prim mai mare decât n.

Problema nr. 53

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran, toate “clonele” acestui cuvânt, fiecare pe câte o linie a ecranului.

Şirul de caractere s2 este “clona” şirului de caractere s1 dacă se poate obţine din s1 prin eliminarea tuturor apariţiilor unei singure vocale. Se consideră vocală orice literă din mulţimea {a,e,i,o,u}.

Exemplu: pentru cuvântul informatica se afişează, nu neapărat în această ordine, “clonele” scrise alăturat.

nformatca

infrmatica

informtic

Problema nr. 54

Să se scrie un program C/C++/ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n, n<999, şi n numere din fişierul DATE.OUT şi care memoreaza in fisierul DATE.OUT, separate prin câte un spaţiu, toate numerele care sunt divizibile cu n. Dacă fişierul nu conţine niciun astfel de număr, atunci se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.

Exemplu:  n=10        DATE.OUT   3 100 40 70 25 5 80 6 3 798 DATE.OUT100 40 70 80

Problema nr. 55

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua  linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT separate prin câte un spaţiu, în ordine crescătoare, numerele cu cel puţin puţin 3 cifre si cel putin trei divizori proprii. Dacă fişierul nu conţine astfel de numere se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.

Problema nr. 56

Să se scrie un program C/C++/ Pascal un program care citeşte de la tastatură un număr natural n (n≤50) şi care afişează pe prima linie a fişierului DATE.OUT primele n numere pare, pe a doua linie primele n-1 numere pare, …, pe linia n primul număr par. Numerele vor fi afişate pe fiecare linie în ordine crescătoare şi vor fi separate prin câte un spaţiu.

Exemplu: n=3

DATE.OUT

            0 2 4

            0 2

            0

Problema nr. 57

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatura n numere naturale, cu cel mult 9 cifre fiecare şi un număr natural k şi care scrie  în fişierul DATE.OUT numerele din sirul dat, in scrierea carora apare cifra k.

Problema nr. 58

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatura un numar natural n cu cel mult noua cifre si care determina daca exista un  numar natural k cu proprietatea ca n=1*2*3*…*k. Daca exista un astfel de numar, programul va afişa în fişierul DATE.OUT mesajul “Da” , altfel va afişa mesajul “Nu”.

Problema nr. 59

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatura un numar natural n, 0<n<1000000 şi  afisează pe ecran un număr natural care este strict mai mare decat n şi care are exact aceleaşi cifre ca şi n sau mesajul  Nu exista dacă  nu se găseşte un astfel de numă

De exemplu, pentru n=165, exista numarul 561 care satisface conditia din enunt, deci se va afisa mesajul Exista.Pentru n=14589 , nu exista nici un numar care sa satisfaca conditia din enunt, deci se va afisa mesajul Nu exista.

Problema nr. 60

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatura un numar natural  a, a>10000 şi afişează pe ecran Da sau Nu după cum numărul poate fi exprimat ca produs de doua numere prime. (Obs. Se va folosi descompunerea in factori primi a lui a).

De exemplu, pentru n=15, exista numerele 3 si 5 prime, care satisfac condiţia din enunţ, deci se va afişa mesajul Da, iar pentru n=16, se va afişa mesajul Nu.

Problema nr. 61

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte un număr natural nenul n cu cel mult patru cifre şi determină cel mai mare termen al şirului lui Fibonacci, mai mic sau cel mult egal cu n.

Problema nr. 62

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua  linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT aceleaşi numere, cele mai mari două valori distincte din fişierul de intrare. Alegeţi o metodă eficientă de rezolvare atât ca  timp de executare, cât şi ca gestionare a memoriei

Problema nr. 63

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură  un numar intreg strict pozitiv cu cel mult nouă cifre. Sa se verifice dacă cifrele lui sunt in ordine strict crescatoare.

Problema nr. 64

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură  trei numere intregi strict pozitive şi care scrie pe ecran Da sau Nu după cum ele formeaza sau nu o progresie geometrică.

Problema nr. 65

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua  linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT c.m.m.d.c al lor.

Problema nr. 66

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numărul natural N apoi de pe a doua  linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT  numai numerele pare cu cel puţin 3 cifre.

Problema nr. 67

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care preia din fişierul DATE.IN de pe prima linie numerele  naturale N şi X apoi de pe a doua  linie N numere naturale şi scrie în fişierul DATE.OUT pozitiile pe care apare X şi numărul de apariţii.

Problema nr. 68

Să se scrie un program C/C++/ Pascal citeşte de la tastatură  numerele natural a, b, n (1<n<100) şi un şir n de n valori intregi şi scrie pe ecran numărul de  elementele care se găsesc în intervalul [a,b].

Problema nr. 69

Să se scrie un program C/C++/ Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu cel mult 3 cifre calculează şi scrie pe ecran suma  elementelor prime până la n.

Problema nr. 70

Să se scrie un program C/C++/Pascal care citeşte de la tastură un număr natural n cu cel mult 8 cifre (n10) şi care scrie în fişierul DATE.OUT toate prefixele nenule ale lui n, pe o singură linie, separate prin câte un spaţiu, în ordine descrescătoare a valorii lor.

Exemplu: pentru n=10305 fişierul DATE.OUT va conţine numerele:

10305 1030 103 10 1

.

Anunțuri

Despre scoalamultimedia
la 3 click distanta :)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: